برگزاری دوره تخصصی حفاظت کاتدیک با حضور پروفسور راجر

تاریخ درج : 8 مهر 1396

مجموعه آموزشی پتونیا با همکاری وزارت نفت موفق به برگزاری دوره تخصصی حفاظت کاتدیک با حضور پروفسور راجر الکساندر (پدر حفاظت کاتدیک جهان) موسس شرکت CPMگردید

منبع خبر : وب سایت پتونیا