مهندسی و طراحی

مهندسی و طراحی

هسته مرکزی پتونیا از مهندسین و متخصصین با تجربه ای تشکیل شده است که به واسطه تجربیاتشان و تعهد بالائی که دارند، انتخاب شده‌اند. توان بالقوه ساختاری پتونیا برای بررسی کارشناسانه پروژه ها توسط تیم‌های متخصص امکان حضور در تعداد زیادی از پروژه ها را با کیفیت بسیار بالائی ایجاد نموده است. بی شک هم اکنون حضور پتونیا در تمامی پروژه های در دست و رضایت کارفرمایان مختلف نه تنها موجب افتخار و مباهات این شرکت می باشد، مشوقی نیز برای واگذاری پروژه های بیشتری را برای این شرکت فراهم نموده است.

خدمات اصلی:

خدمات پشتیبانی

در طول پروسه اجرای یک پروژه، فاز مهندسی و طراحی یکی از پروسه‌های مهم محسوب می‌شود. امروزه طراحی دقیق و نقشه‌های مهندسی همراه با تمامی مستندات لازم، مهم‌ترین دغدغه‌های یک پروژه موفق به شمار می‌آیند.

طراحی نرم افزار

طراحی و پیکربندی نرم افزار و بکار گیری آن برای رفع نیاز‌های مشتریان، عامل بسیار مهمی است. در حال حاضر شرکت پتونیا برای کمک به مهندسین خود و کوتاه نمودن زمان پروژه ها، تعدادی نرم افزار درون سازمانی طراحی نموده است.

پایش و بازرسی در محل پروژه

پایش در محل پروژه به منظور ارزیابی خوردگی ها، سیستم ارتینگ و چگونگی عملکرد حفاظتی برقگیرها با استفاده از آنالیز خاک، آب، موقعیت، جریان های سرگردان و موارد دیگر صورت میگیرد.